Riaditeľstvo školy pracuje v obmedzenom režime

Viac
Riaditeľstvo školy pracuje v obmedzenom režime

Usmernenie

Vážení rodičia, milí študenti, na základe získaných skúseností po absolvovaní niekoľkých týždňov dištančného vzdelávania…

Oznam

Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do…

Prianie

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech…

Rozvrh, suplovanie, dochadzka, známky...

EduPage
  • Sv. Terézia z Lisieux

    Mojím povolaním je láska

    Sv. Terézia z Lisieux
    Reholníčka