Riaditeľstvo školy pracuje v obmedzenom režime

Viac
Riaditeľstvo školy pracuje v obmedzenom režime

Usmernenie

Vážení rodičia, milí študenti, na základe získaných skúseností po absolvovaní niekoľkých týždňov dištančného vzdelávania…

Oznam

Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do…

Rozvrh, suplovanie, dochadzka, známky...

EduPage
  • Sv. Terézia z Lisieux

    Mojím povolaním je láska

    Sv. Terézia z Lisieux
    Reholníčka