Riaditeľstvo školy pracuje v obmedzenom režime – v pondelok a v stredu v čase od 8.00 do 10.00 hod. – len nevyhnutné záležitosti. V ostatných prípadoch využite elektronickú komunikáciu – cirkevnaskolabn@gmail.com, príp. nás kontaktujte telefonicky v štandardnom pracovnom čase od 7.00 -15.00 hod.

Správajme sa zodpovedne k svojmu zdraviu aj k zdraviu iných ľudí.

Dodržiavajme domácu karanténu.

Ďakujeme!

OZNÁMENIE