Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Vo svetle tohto radostného sviatku, nech vám je slávenie Veľkej noci prameňom lásky a pokoja.

riaditeľka školy

Prianie