Dovoľte mi vás informovať o pracovnom režime CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) v Bánovciach nad Bebravou a v prípade záujmu o konzultáciu môžete využiť  telefonicky kontakt – 0903 668 660 (v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod.)

Odkaz na webovú stránku: http://www.cpppapbn.hostujem.sk

Facebook: @cpppapbn

Email:  ppp_bnb@stonline.skcpppapbn@gmail.com

Informácia o pracovnom režime CPPPaP