Poradie prijímaných žiakov odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Poradie                          kód žiaka                                                     počet bodov

1.                                   IG2267Y6NHW2                                          154

2.                                   50G6T5CAGVRM                                        152

3.                                   EE1VBK79GZLV                                          144

4.                                   5LC6EZHYSFW4                                         114

5.                                   BRYP363G8G5W                                          63

6.                                   M0LD3F11PDC4                                            57

7.                                   OPH 02Z00VUT                                             52

8.                                    9AB47NVG2MGG                                         48

9.                                    AAEY06808G75                                            14

 

   Poradie prijímaných žiakov odbor sociálno-výchovný pracovník

1.                                  O0CA9SA5HC1M                                           100

2.                                  4SBLNY2ORZPK                                             63

3.                                   2ZW01BZB6L30                                              54

4.                                   SIS7MHLZLH0P                                              53

5.                                   4S23FSWGPI0J                                              49

6.                                   IBZARK122DW1                                              48

7.                                   FIH8HMXJAJVO                                              39

8.                                  X906EUF09F0K                                                15

 

Poradie prijímaných žiakov odbor biochemik mliekárska výroba

1.                                  6RCZ2H7BOFG0

2.                                  VYGXHB0OJ0HA

3.                                   0V7M6IVZJ1Z6

4.                                   M1AO2G20VE90

5.                                   R0ELEW2L76JG

6.                                   RROMHODTTYOL

 

Poradie prijímaných žiakov odbor potrqavinárska výroba

1.                                  WMSYR3PERD90

Výsledky prijímacieho konania I. termín