Riaditeľstvo CSOŠ sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach nad Bebravou informuje o voľných miestach pre II. kolo prijímacích skúšok v študijných odboroch:

sociálno-výchovný pracovník                         6 voľných miest

vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť     6 voľných miest 

 

a pre dvojročný odbor, aj pre 8.ročník:

potravinárska výroba                                       4 voľné miesta 

biochemik mliekárska výroba                          0 voľných miest

Informácia o počte voľných miest pre 2. kolo prijímacieho konania