Riaditeľka  CSOŠ sv. Terezie z Lisieux vyhlasuje výberové konanie na voľné miesto pedagogického zamestnanca aprobácia anglický jazyk najlepšie v kombinácii s niektorým z týchto predmetov : psychológia  , matematika, informatika ,telesná a športová výchova na plný aj skrátený úväzok nástup od 1.9. 2020.

Pedagogické vzdelanie je podmienkou – vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhlášky 1/2020 kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  Hľadáme pedagóga , ktorý má rád nové výzvy a je tímový hráč.

Ponúkame pozíciu v príjemnom až rodinnom kolektíve s primeraným počtom žiakov v triede.

Zaslanie prihlášky do výberoveho konania , profesijného životopisu, overené kópie o vzdelaní, cirkevný krstný a sobášny list  a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z na účel výberového konania zašlite e mailom cirkevnaskolabn@gmail.com alebo poštou na adresu CSOŠ sv. Terézie z Lisieux Farská 5 Bánovce nad Bebravou do 30.6. 2020

Výberové konanie na pedagogického zamestnanca