Riaditeľka CSOŠ sv. Terézie z Lisieux Vám oznamuje, že slávnostne zahájenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.9.2020 o 8:00 hod. v priestoroch CSOŠ sv. Terézie z Lisieux, Farská 5. Po slávnostnom otvorení sa uskutoční slávnostne Te Deum v kostole Najsvätejšej Trojice.

Prosíme o dodržanie hygienických pokynov (prineste si prosím rúško).😷

V prípade zmeny začiatku šk. roka Vám včas oznámime.

Tešíme sa na spoločný nový školský rok.

Začiatok školského roka