Profil: Absolvent nájde uplatnenie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkov, ich expedícií a ďalších službách a môže sa uplatniť aj v samotnom  podnikaní pri spracovaní mlieka, výrobe mliečnych výrobkov, masla, syrov, tvarohu a jogurtov.

Dĺžka štúdia: 3 roky

Ukončenie štúdia: záverečná skúška

Duálne vzdelávanie

biochemik – mliekarská výroba