Absolvent je spôsobilý plnohodnotne zapojiť sa do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života spoločnosti a ako kvalifikovaná pracovná sila má predpoklady uplatniť sa na trhu práce. Je schopný vykonávať jednoduché odborné práce v celom odvetví potravinárskej výroby.

Dĺžka štúdia: 2 roky

Ukončenie štúdia: záverečná skúška

Potravinárska výroba