Absolvent nájde uplatnenie v prevádzkach zameraných na výrobu textilnej konfekcie, v poľnohospodárskej výrobe, v oblasti stravovacích služieb, v sociálnych zariadeniach, v oblasti rodinného života pri správnej výchove a starostlivosti o dieťa, vo vedení domácnosti či lesnej výrobe.

Dĺžka štúdia: 2 roky

Ukončenie štúdia: záverečná skúška

Praktická žena