Profil: Absolvent daného odboru sa uplatní na pracovných pozíciách ako vychovávateľ, opatrovateľ v domove dôchodcov, v domove sociálnych služieb, ako vychovávateľ v školskom klube detí, pracovník v centre voľného času, súkromný podnikateľ v oblasti poskytovania starostlivosti o deti a mládež, dospelých a seniorov, ako kvalifikovaný opatrovateľ alebo au-pair doma i v zahraničí.

Dĺžka štúdia: 4 roky

Ukončenie štúdia: maturitné vysvedčenie

výchovávateľsko-opatrovateľská činnosť