• zástupcovia zriaďovateľa – Mgr. Jozef Blahovec, Mgr. Stanislav Garaj, Mgr. Ondrej Zemko,  osv. p. Milan Kavur, kanonik,
  • zástupca pedagogických zamestnancov školy – Mgr. Katarína Tkáčová-Hírešová, PhD.,
  • zástupca nepedagogických zamestnancov školy – Bc. Beáta Bezáková,
  • zástupcovia rodičov – Miriama Čerňanská, Stanislava Rusnáková,
  • zástupca študentov – Rebeka Chudá.