Prečo študovať u nás

Škola ktorá ma ducha

Kvalitná výučba odbornými učiteľmi
Formácia študentov v duchu kresťanských hodnôt
Zrekonštruované priestory s tradíciou, vlastnou kuchyňou, jedálňou, telocvičňou a spoločenskou sálou
Dobrá pozícia školy v centre mesta
Odbory reflektujúce dopyt na trhu práce
Odbory s dobrým uplatnením na trhu aj v rámci mesta

Odbory